Adaptacja budynków i budowa magazynu

Szczegóły

Adaptacja istniejących budynków i budowa nowych hal magazynowych, składowych wraz z niezbędną infrastrukturą w m. Dobre

Klient: Grupa Producentów Owoców i Warzyw "WARPOL" Sp. z o.o.
Zakres prac:Generalne wykonawstwo, Konstrukcje stalowe
Lokalizacja:Dobre
Rozmiar:2.574,42 m2
Termin realizacji:12.2012 do 31.12.2014