Referencje

O JAKOŚCI NASZYCH PRAC niech ŚWIADCZĄ REFERENCJE NASZYCH KLIENTÓW

Zadowoleni Klienci to absolutny priorytet w naszej codziennej pracy, wzajemne zaufanie to fundament naszej kooperacji. Takiemu postawieniu sprawy, zawdzięczamy dobre relacje z Klientami i podwykonawcami. Partnerzy, z którymi współpracujemy, zawsze stawiają wysokie wymagania, a my zawsze odpowiadamy najwyższym profesjonalizmem i wysokiej jakości obsługą. Elastyczność z jaką spotykają się z naszej strony budzi ich uznanie i stanowi swoistą rękojmię w realizacji stawianych przed nami zadań.

Obszerne portfolio zrealizowanych przez nas projektów, nasze referencje to dla Ciebie gwarancja wysokiej jakości naszych usług.

Nazwa kontraktu: Modernizacja sektora Zieleniak na targowisku miejskim w Toruniu
Zamawiający: Urbitor Sp. z o.o.
Okres realizacji: od 10.2017 do 05.2018
Wartość kontraktu: 3.971.625,04 zł brutto;
Wiata: 2.908,45 m2 / 12 100,00 m3 Referencje

Nazwa kontraktu: Adaptacja istniejących budynków i budowa nowych hal magazynowych, składowych wraz z niezbędną infrastrukturą w m. Dobre
Zamawiający: Grupa Producentów Owoców i Warzyw "WARPOL" Sp. z o.o.
Okres realizacji: od 12.2012 do 31.12.2014
Wartość kontraktu: 5.178.495,78 zł brutto
Hala z zapleczem socjalnym: 2.574,42 m2 Referencje

Nazwa kontraktu: Budowa hali nad linią obróbki mechanicznej odpadów komunalnych wraz z instalacją biofiltru do biologicznego oczyszczania powietrza z hali odpadów komunalnych w Sianowie
Zamawiający: Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.
Okres realizacji: od 06.2017 do 09.2017
Wartość kontraktu: 3.206.149,93 zł brutto
Hala dwunawowa: 28 853,84 m3 Referencje

Nazwa kontraktu: Budowa wiaty stalowej wraz z przebudową istniejących instalacji zewnętrznych w Sianowie
Zamawiający: Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.
Okres realizacji: od 07.2017 do 03.2018
Wartość kontraktu: 985 647,84 zł brutto Referencje

Nazwa kontraktu: Budowa wiaty na potrzeby magazynowe oczyszczalni ścieków w Głownie
Zamawiający: Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.
Okres realizacji: od 05.2017 do 10.2017
Wartość kontraktu: 664.851,38 zł brutto
Wiata: 8.302,00 m3 Referencje

Nazwa kontraktu: Rozbudowa budynku produkcyjno - magazynowego zlokalizowanego w m. Rypin
Zamawiający: Firma PLASTMET
Okres realizacji: od11.2017 do 04.2018
Wartość kontraktu: 713 400,00 zł brutto Referencje

Nazwa kontraktu: Budowa sali sportowej z zapleczem sanitarnym i pracowniami dydaktycznymi w Kowalu - etap I i II
Zamawiający: Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Kazimierza Wielkiego w Kowalu
Okres realizacji: I etap: od 06.2016 do 10.2016; II etap: od 05.2017 do 01.2018
Wartość kontraktu: 3.841.496,01 zł brutto
Sala sportowa z zapleczem: 9.285,65 m3 Referencje

Nazwa kontraktu: Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Raciążek
Zamawiający: Gmina Raciążek
Okres realizacji: od 10.2017 do 11.2017
Wartość kontraktu: 192.643,62 zł brutto
Zewnętrzna kanalizacja sanitarna z przyłączami: 557 mb Referencje

Nazwa kontraktu: Budowa budynku magazynowego dla Zakładu Utylizacji Odpadów w Woli Suchożebrskiej
Zamawiający: Zakład Utylizacji Odpadów Sp. z o.o.
Okres realizacji: od 09.2016 do 05.2017
Wartość kontraktu: 3.534.796,41 zł brutto
Hala: 28.848,75 m3 Referencje

Nazwa kontraktu: Budowa punktu zbiórki i segregacji odpadów wraz z towarzyszącą infrastrukturą techniczną w m. Bronisze
Zamawiający: Warszawski Rolno - Spożywczy Rynek Hurtowy S.A.
Okres realizacji: od 07.2016 - 12.2016
Wartość kontraktu: 6.442.283,93 zł brutto
Hala z wiatą: 16.691,20 m3 Referencje

Nazwa kontraktu: Budowa hali sportowej w Radziejowie
Zamawiający: Gmina Miasto Radziejów
Okres realizacji: od 03.2014 do 09.2015
Wartość kontraktu: 2.366.728,28 zł brutto
Hala sportowa: 9.450,00 m3 Referencje

Nazwa kontraktu: Rewitalizacja parku w miejscowości Szpetal Górny
Zamawiający: Gmina Fabianki
Okres realizacji: od 03.2015 do 06.2015
Wartość kontraktu: 506.814,71 zł brutto
Powierzchnia: 2.274,20 m2 Referencje

Nazwa kontraktu: Budowa boisk wielofunkcyjnych wraz z infrastrukturą techniczną i zjazdami z Placu Staszica we Włocławku
Zamawiający: Urząd Miasta Włocławek
Okres realizacji: od 08.2013 do 11.2013
Wartość kontraktu: 792.253,61 zł brutto
Boisko: 1.012,00 m2 Referencje

Nazwa kontraktu: Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej - Domu Pomocy Społecznej w Kowalu
Zamawiający: Powiat Włocławski
Okres realizacji: od 06.2015 - 10.2015
Wartość kontraktu: 615.974,49 zł brutto
Budynek: wym. 68,59x31,89x16,51 i max. wys. 11m Referencje

Nazwa kontraktu: Kompleksowa dostawa i wykonanie montażu konstrukcji stalowej skraplacza
Zamawiający: INTROL S.A..
Okres realizacji: od 09.2014 do 04.2015
Wartość kontraktu: 1.389.341,89 zł brutto Referencje

Nazwa kontraktu: Rewitalizacja centrum miejscowości Boniewo
Zamawiający: Gmina Boniewo
Okres realizacji: od 12.2014 - 04.2015
Wartość kontraktu: 330.352,51 zł brutto Referencje

Nazwa kontraktu: Przebudowa nawierzchni dojazdu do placu siedziby nadleśnictwa, wykonanie miejsc postojowych pojazdów, wykonanie pylonu reklamowego wraz z ogrodzeniem w m. Włocławek
Zamawiający: Nadleśnictwo Włocławek
Okres realizacji: od 10.2014 do 12.2014
Wartość kontraktu: 228.853,69 zł brutto Referencje

Nazwa kontraktu: Wykonanie i montaż hali z konstrukcji stalowej obudowanej płytami warstwowymi w Siedlcach
Zamawiający: PKP Energetyka S.A.
Okres realizacji: od 06.2014 do 09.2014
Wartość kontraktu: 1.209.118,99 zł brutto Referencje

Nazwa kontraktu: Budowa wiaty do garażowania pojazdów ciężarowych wraz z utwardzeniem terenu w Myszkowie
Zamawiający: TAURON Dystrybucja S.A.
Okres realizacji: od 07.2014 - 09.2014
Wartość kontraktu: 277.481,63 zł brutto Referencje

Nazwa kontraktu: Przebudowa parkingu przy Szkole Podstawowej w Lubrańcu
Zamawiający: Gmina Lubraniec
Okres realizacji: od 06.2014 do 01.2015
Wartość kontraktu: 349 179,76 zł brutto
Parking: 2.540,00 m2 Referencje

Nazwa kontraktu: Budowa przechowywalni warzyw na terenie nieruchmości położonej w Dobrej Woli
Zamawiający: Prywatny (Gospodarstwo Rolne A. Kruszczak)
Okres realizacji: od 03.2013 do 08.2013
Wartość kontraktu: 584.250,00 zł brutto
Hala: 3.280,20 m3 Referencje

Nazwa kontraktu: Budowa komór chłodniczych do przechowywania owoców na terenie nieruchomości położonej w Lubominie
Zamawiający: Prywatny (Gospodarstwo Sadownicze K. Wypijewski)
Okres realizacji: od 03.2013 do 10.2013
Wartość kontraktu: 877.580,30 zł brutto
Hala: 4.390,40 m3 Referencje

Nazwa kontraktu: Przebudowa targowiska gminnego w Zawadach
Zamawiający: Urząd Gminy Bełchatów
Okres realizacji: od 12.2012 do 09.2013
Wartość kontraktu: 1.412.105,82 zł brutto
Budynek biurowy wraz z dwiema wiatami: 1.026,25 m2 Referencje

Nazwa kontraktu: Budowa składowiska osadu w formie wiaty na oczyszczalni ścieków w Szubinie
Zamawiający: Komunalne Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.
Okres realizacji: od 07.2014 do 05.2014
Wartość kontraktu: 765.970,08 zł brutto Referencje

Nazwa kontraktu: Budowa targowiska miejskiego przy ul. Okólnej i Jabłońskiego w Toruniu
Zamawiający: Targi Toruńskie Sp. z o.o.
Okres realizacji: od 11.2013 do 04.2014
Wartość kontraktu: 750.099,30 zł brutto Referencje

Nazwa kontraktu: Dostawa i montaż konstrukcji stalowej hali z obudową dla Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Piotrkowie Trybunalskim
Zamawiający: Molewski Sp. z o.o.
Wartość kontraktu: 1.340.000,00 zł brutto
Wiata: 12.267,00 m3 Referencje

Nazwa kontraktu: Budowa wiat w konstrukcji stalowej przy Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Nakle Śląskim
Zamawiający: Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. 1000-lecia Państwa Polskiego w Nakle Śląskim
Okres realizacji: 12.2012
Wartość kontraktu: 301.329,45 zł brutto Referencje

Nazwa kontraktu: Rekultywacja Składowiska odpadów w Agnieszkowie
Zamawiający: Gmina Lubraniec
Okres realizacji: od 05.2013 do 07.2013
Wartość kontraktu: 343.054,22 zł brutto
Składowisko: 1,77ha Referencje

Nazwa kontraktu: Budowa zespołu boisk dla Liceum Ziemi Kujawskiej i Gimnazjum nr 9 we Włocławku
Zamawiający: Eversport Sp. z o.o.
Okres realizacji: od 11.2012 do 07.2013
Wartość kontraktu: 537.966,05 zł brutto
Boisko: 2.110,20 m2 Referencje

Nazwa kontraktu: Budowa budynku sortowni z chłodniami wraz z pomieszczeniami socjalnymi i biurowymi oraz niezbędną infrastrukturą na potrzeby gospodarstwa ogrodniczego zlokalizowanej w Rękawicach gm. Magnuszew
Zamawiający: Grupa Producentów Owoców i Warzyw Smaki Mazowsza Sp. z o.o.
Okres realizacji: od 06.2012 do 06.2013
Wartość kontraktu: 3.729.493,58 zł brutto Referencje

Nazwa kontraktu: Nawierzchnia parkingów z kostki przy budynku zlokalizowanym w m. Krukowo 24, gm. Choceń
Zamawiający: Prywatny (GARSAD)
Okres realizacji: od 04.2010 do 04.2010
Wartość kontraktu: 88.540,00 zł brutto
Nawierzchnia: 800,00 m2 Referencje

Nazwa kontraktu: Budynek socjalno - biurowy wraz z utwardzeniem terenu
Zamawiający: Prywatny (GARSAD)
Okres realizacji: od 01.2010 do 04.2010
Wartość kontraktu: 289.275,00 zł brutto Referencje

Nazwa kontraktu: Hala magazynowa z komorami chłodniczymi
Zamawiający: OWB Sp. z o.o.
Okres realizacji: od 06.2011 do 06.2012
Wartość kontraktu: 2.686.320,00 zł brutto Referencje

Nazwa kontraktu: Budowa przechowywalni owoców w Stanisławowie gm. Serock
Zamawiający: Prywatny (Gospodarstwo Sadownicze)
Okres realizacji: od 08.2011 do 05.2012
Wartość kontraktu: 599.553,05 zł brutto Referencje

Nazwa kontraktu: Budowa hali magazynowej w m. Ławy
Zamawiający: Firma PLASTMET
Okres realizacji: od 08.2010 do 10.2010
Wartość kontraktu: 1.315.485,00 zł brutto Referencje

Nazwa kontraktu: Wykonanie posadzki przemysłowej - Budowa budynku sortowni owoców z chłodniami wraz z pomieszczeniami socjalnymi i biurowymi oraz niezbędną infrastrukturą zlokalizowanej w Płonkowie
Zamawiający: Frutino Sp. z o.o.
Okres realizacji: od 10.2012 do 11.2012
Wartość kontraktu: 417.998,00 zł brutto
Posadzka przemysłowa: 1.801,00 m2 Referencje

Nazwa kontraktu: Budowa budynku sortowni owoców z chłodniami wraz z pomieszczeniami socjalnymi i biurowymi oraz niezbędną infrastrukturą zlokalizowanej w Płonkowie
Zamawiający: Frutino Sp. z o.o.
Okres realizacji: od 06.2012 do 12.2012
Wartość kontraktu: 8.521.440,00 zł brutto
Hala z budynkiem socjalnym: 21.933,40 m3 Referencje

Nazwa kontraktu: Palety o konstrukcji stalowej do składowania baterii akumulatorów przemysłowych
Zamawiający: HOPPECKE Baterie Polska Sp. z o.o.
Okres realizacji: od 04.2012 do 10.2014
Wartość kontraktu: 2.572.781,85 zł brutto Referencje