Projekty Unijne

Nasze inwestycje zostały wsparte z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach:

Osi priorytetowej 5. Wsparcie konkurencyjności przedsiębiorstw
Działania 5.2. Wsparcie inwestycji przedsiębiorstw
Poddziałania 5.2.1 Wsparcie inwestycji mikroprzedsiębiorstw

oraz

Poddziałania 5.2.2. Wsparcie inwestycji przedsiębiorstw

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013

5.2.2. – umowa podpisana 18 listopada 2010


Całkowita wartość projektu – 1 390 000,00 zł

Wkład Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 827 050,00zl

Wkład budżetu państwa 145 950, 00 zł

Wkład własny 417 000,00 zł5.2.1. – umowa podpisana 30.12.2013r.


Całkowita wartość projektu 600 240,00 zł

Wkład Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 250 920,00 zł

Wkład budżetu państwa 44 280, 00 zł

Wkład własny 196 800,00 zł